• Lorem ipsum

Heeft u uw bestelling ontvangen maar is er iets niet naar wens? U heeft een 14 daagse periode om zonder opgaaf van redenen het product te herroepen, ingaande op de dag van ONTVANGST van het product. U heeft vanaf het moment van mededeling van herroepen nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Indien mogelijk verzoeken wij u de producten in ongebruikte, originele en onbeschadigde staat te retourneren.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Onder welke voorwaarden mag ik terug sturen?
U kunt een product terugsturen wanneer het product aan onderstaande voorwaarden voldoet. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op     basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan    de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Aquacompleet vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door Aquacompleet in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Tenzij Aquacompleet aanbiedt het product zelf af te halen, mag Aquacompleet wachten met terugbetalen tot het product terug is ontvangen of tot je zelf hebt aangetoond dat het product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Aquacompleet gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de aankoop, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.